D?nden Bug?ne Kervan Apart K?z Pansiyon;

    Kervan Apart K?z Pansiyon 1997 y?l?nda hizmete girmi?tir. ?lk y?l?nda zor ?artlar alt?nda kaliteden ?d?n vermeden ?al??malar?na ba?layan Kervan Pansiyon ailesi bug?nk? ??rencilerimize rahat, huzurlu ve g?ven dolu bir ortam yaratabilmek amac?yla sizin i?in ?al??m?? ve hizmete ba?lam??t?r. Çal??malar?nda kaliteden ?d?n vermeden hizmet veren Kervan Apart K?z Pansiyon bug?n oldu?u gibi yar?nlar?nda da sizlerle sizin olmaya devam edecektir. ?lginize te?ekk?r ederiz...


    Mehmet Akif Ersoy ?niversitesi'nin Burdur'un Bucak il?esinde Hikmet Tolunay Meslek Yüksek Okulu, Emin Gülmez Meslek Yüksek Okulu ve Zeliha Tolunay Uygulamal? Teknoloji ve ??letmecilik Y?ksekokulu bulunmaktad?r.Tercihlerinizden dolay? i?letmemiz ad?na sizi kutlar?z.


    Kervan Apart K?z Pansiyon Bucak'?n ilk ?zel pansiyonudur. Siyasi g?r??? olmayan bir i?letmedir. 1997 y?l?ndan bugünümüze kadar faaliyet etmektedir. Yeni yap?l? modern 1. s?n?f binalar?nda ??rencilerimizin huzur ve g?ven i?erisinde e?itim sezonunu boyunca en iyi ?artlarda ge?irebilecekleri personeliyle birlikte hizmetimize a??kt?r.


    Kervan Apart K?z Pansiyon d?zeni, ?al??ma faaliyetlerini, idarecilerini, ?al??an personelini, bahsedilen g?venli?i, pansiyon i?erisindeki sosyal faaliyetleri, ??rencilerin ne gibi imkanlardan faydaland?klar?n? yerinde tespit etmeniz i?in i?letmemizi gelip g?rmenizde fayda vard?r.

Kervan Apart K?z Pansiyon bir aile i?letmesidir. Sayg?lar?m?zla...


Adres1 :  Cami Mahallesi Türkeler Caddesi No:12 Bucak/BURDUR
Adres2 :  Pazar Mahallesi Barutlu Caddesi No:53 Bucak/BURDUR
Telefon :  +90(248) 325 53 77  +90(532) 770 60 55 (Ali R?za Kendir) +90(530) 521 63 39 (Selma Kendir)
   +90(248) 325 85 70  +90(533) 760 85 22 (Mustafa Kendir) +90(530) 521 63 38 (Mümine Kendir)
   +90(248) 325 85 71    
©2012 Kervan Apart K?z Pansiyon.
Tüm Haklar? Sakl?d?r.
Design By ?lyas Kaplan